2017

Doświadczony adwokat zwrócił się do nas z zadaniem wprowadzenia na rynek północnej Polski nowej Kancelarii o zdecydowanym wizerunku.

W pracy nad logotypem zainspirowaliśmy się znaczeniem nazwiska założyciela oraz charakterystycznymi cechami jego profesji. Podkreśliliśmy rangę pracy adwokata, jako usługi o szczególnej roli społecznej.

Logotyp

Połączyliśmy symbolikę profesji adwokackiej (paragraf, żabot adwokacki, kolor) i wtopiliśmy w nazwisko założyciela kancelarii tak, by wydobyć znaczenie i grę słów dwóch słów. Apostrof rozdziela KLUG – „mądry” od MANN – „człowiek” nadając im znaczenia łącznie i oddzielnie. Tagline „kancelaria adwokacka” umieściliśmy pod członem odnoszącym się do człowieka, gdyż właśnie skupienie na kliencie jest podstawą komunikacji kancelarii. Wymiar etyczny akcentuje również cytat z urodzonego w Gdańsku filozofa Arthura Schopenhauera:

Responsywna strona

Aby kontakt z kancelarią zapewniony był na każdym urządzeniu, w tym na telefonach i tabletach, skomponowaliśmy stronę internetową tak, by na każdym nośniku prezentowała treści szybko i trafnie. Siłą kancelarii jest autentyczne zainteresowanie klientem. Podkreśliliśmy to za pomocą naturalnych zdjęć oraz powtarzającego się kształtu znacznika do akt. Jest on obecny również w materiałach drukowanych i w internetowych mediach branżowych.

Obrazy zamiast słów

Przygotowane na zamówienie fotografie miejsc kojarzonych z prawem i sądownictwem (sąd rejonowy, apelacyjny, najwyższy) dopełniają stronę internetową i gruntują przekaz. W przestrzeni pokazaliśmy również założyciela kancelarii.

Spójny wizerunek

Marka kancelarii jest spójna i autentyczna: czystość formy i jednoznaczny przekaz – etyka pracy na pierwszym miejscu. Klient kancelarii może czuć się zaopiekowany na każdym etapie kontaktu z adwokatem. Widać to po opiniach i poleceniach na portalach branżowych.

Zobacz inne prace

Więcej prac